ideointimenetelmä palvelumuotoilu

Vinkkejä villiin ideointiin – 5 perusperiaatetta ja 10 ideointimenetelmää

Ideointia tarvitaan aina, mutta entä jos ei ole mikään ideanikkari, jolta ideat lentävät saman tien? Ideoinnin avuksi on kehitetty valtava määrä erilaisia ideointimenetelmiä ja työkaluja. Niistä ei ole kuitenkaan kauheasti apua, elleivät perusasiat ole ensin kunnossa:

  1. Ideoinin lähtökohta, eli ongelma tai haaste pitää olla selvillä: mikä on juuri se kysymys, johon halutaan vastaus löytää. Alkuperäinen ongelma kannattaa aina haastaa, koska jos lähdetään ratkaisemaan väärää tai liian pinnallista ongelmaa, ei kunnon ratkaisuja voi edes löytää. Etsi ensin siis se asia, mihin oikeasti tarvitaan ratkaisuja.

  2. Ideoinnissa on tärkeää muistaa, että silloin, kun ideoidaan, niin silloin todella ideoidaan! Kenenkään ei tarvitse tulla väliin arvioimaan, ovatko ideat hyviä vai huonoja. Sen aika on vasta myöhemmin. Ideointivaiheessa kaikki käy, myöhemmässä arviointivaiheessa vasta arvioidaan, mikä ideoista on lopulta hyvä. Ensin pitää siis kerätä riittävästi massaa, jotta valintoja voi ylipäätään tehdä.

  3. Ideointi rajoittuu hyvin nopeasti, jos miettii, mikä on järkevää. Järkevyyden miettimisen sijaan aivot pitäisi saada aukenemaan mahdollisuuksille. Se taas tehdään sillä, ettei anneta minkään asian rajoittaa omaa ideointia. Hyvä lähtökohta ideoinnille on, jos miettii, mitä keksisi, jos käytössä olisi kaikki aika, valta ja raha maailmassa. Jos mikään ei voisi estää, mitä silloin voisi tehdä? Näin saadaan aikaan paitsi villejä, mahdottomiakin ideoita, mutta niiden kautta saatetaan löytää jotain aivan uutta näkökulmaa, joka muuten olisi ideoinnissa jäänyt huomaamatta.

  4. Ymmärrä myös, että ideointi on aivoille työtä. Kun ideointia tehdään kunnolla, iskee jossain vaiheessa aina se tuska, kun mitään ei enää keksi. Sen ei saa kuitenkaan antaa hämätä! Siitä voi ja pitää päästä yli! Itse asiassa, tämän vaiheen saavuttaminen on ilon aihe: sen ylittämällä kun vasta pääsee kiinni niihin parhaisiin, nerokkaisiin ideoihin, joilla tehdään ihmeitä. Sitä ennen tulleet ajatukset ovat useimmiten niitä, jotka tulevat kaikille muillekin mieleen.

  5. Joukossa ideointi kertaantuu! Jo kaksi ihmistä tuottaa yhdessä paljon enemmän ideoita, kuin mitä kumpikin tuottaisi yhteensä erikseen. Jokaisella on oma, arvokas näkökulmansa, jota ei kenelläkään muulla ole ja toisten ideoista saa aina itsekin uusia ideoita.

Kun lähtökohdat ja ideoinnin periaatteet ovat selvillä, on aika lähteä ideoimaan. Ensimmäisenä siis kirjoitetaan ylös kaikki ne ajatukset, jotka mieleen tulevat helposti. Ne täytyy ensin purkaa päästä pois. Tämän jälkeen ideointia voi avittaa erilaisin menetelmin ja työkaluin. Tässä muutama esimerkki:

Entä jos
Entä jos kyseessä olisi auto, millainen se olisi? Entä jos Apple kehittäisi tätä ratkaisua, mitä se kehittäisi? Entä jos ongelmaa ratkaisisi taikuri, mitä hän keksisi? Entä jos olisin supersankari, mitä supervoimaa käyttäisin ratkaisemaan haastetta?

Keksimällä erilaisia entä jos -vaihtoehtoja voi mielen lukkoja avata. Vertaamalla alkuperäistä ongelmaa tai sen ratkaisijaa johonkin aivan muuhun, asiaan liittymättömään asiaan, pystyy omaa ajatuskuplaansa laajentamaan.

Tulevaisuuden otsikot
Kuvittele, millaisia lehtiotsikoita, blogitekstejä tai muita uutisia ratkaisustasi voitaisiin tulevaisuudessa kirjoittaa. Näiden kautta voi löytyä uusia näkökulmia ratkaistavaan haasteeseen ja sitä kautta voi löytää myös uusia ideoita.

Visualisoi
Minkä tyyppisen ratkaisun haluaisit löytää? Luo haasteestasi ja etsimistäsi ratkaisuista visuaalinen kuvaus ja lähde sen kautta miettimään uusia ideoita.

Miellekartta
Yksinkertainen mind map eli miellekartta voi auttaa hahmottamaan aihetta ja siihen liittyviä asioita – ja siten auttaa ideoinnissa. Mitä kaikkia näkökulmia tähän asiaan liittyikään?

Jonkun toisen näkökulma
Miltä aihe näyttäisi jonkun toisen silmissä? Entä jos asiakkaasi olisi ratkomassa asiaa? Tai pieni lapsi? Tai pomosi? Tai serkun kummin kaima? Mitä he keksisivät?

Ei ainakaan
Täydellinen perspektiivinvaihdos voi myös tuottaa yllättäviä tuloksia. Mitä jos listaisit välillä asioita, mitkä eivät ainakaan voi toimia?

Kolme vaihtoehtoa
Entä jos ideointisi etenisi laajentamalla aina yksi mieleen tullut idea saman tien kolmeksi ideaksi: yksi tavallinen, yksi aivan mahdoton, huono idea ja yksi aivan täydellinen, mutta saavuttamattomalta tuntuva ratkaisu.

100 ideaa 10 minuutissa
Kun laitat ideoiden tavoitemäärän riittävän ylös, on vain pakko tuottaa kaikenlaisia ideoita – niin hyviä, kuin huonojakin. Lisää mukaan vielä ajallinen haaste, niin kaikki kriittisyys lentää mielestä ulos! Sata ideaa kymmenessä minuutissa on ihan täysin mahdollista – kunhan on nopea kirjoittaja.

Metaforat
Metaforien avulla omaa näkemystä aiheesta voi laajentaa helposti. Metafora on mielikuva, jolla aihetta ja sen ratkaisua voi kuvailla. Jos ongelma on kuin sankka lumipyry, voi ratkaisu olla kuin suojaava sateenvarjo ja lumisaappaat. Tai nastarenkaat autossa. Tai… no, tajuat pointin 🙂

3*3*3
Kehitä ensin kolme ideaa – ihan mitä tahansa. Kehitä sitten näiden jokaisen pohjalta kolme uutta ideaa. Ja nyt jokaisen yhdeksän uuden idean pohjalta kolme uutta ideaa. Näin kasassa on yhtäkkiä jo 39 uutta ideaa!